Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 5.7.2012. 55.647,35 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 13.7.2012. 122.472,24 Službeni glasnik BiH 83/12