CORE d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka licenciranog software Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2012. 37.684,58 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija aplikativnog rješenja za potrebe izvještavanjaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo prema FERK-u Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.11.2012. 48.200,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i instalacija centraliziranog hardversko - softverskog rješenja za rad Oracle baza podataka uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.11.2012. 123.397,55 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Oracle licenci za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2013. 93.600,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Primavera P6 i Contract Management softverskih licenci sa uslugama edukacije korisnika za potrebe JP Elektrtroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.4.2015. 58.486,00 SG 37/15

CORE d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge- podrška održavanju Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo, Nites d.o.o. Banja Luka, FADATA d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Srbija 17.5.2013. 333.333,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Ministarstvo finansija RS Nadogradnja SUFI sistema - nabavka licenci i implementacija modula za centralizovani obračun plata budžetskih korisnika Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka, CORE d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo 10.6.2013. 3.411.500,58 Službeni glasnik BiH 55/13