SICON SASA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nabavka uređaja za neprekidno napajanje Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 24.9.2012. 18.990,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 11.1.2013. 1.740,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Razvojna banka FBiH Isporuka potrošnog materijala/dijelova, održavanje i servisiranje sistema neprekidnog napajanja Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 22.3.2013. 10.587,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova 6kVA (3 kom) i 3kVA (11 kom) Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 20.5.2013. 9.337,55 Službeni glasnik BiH 42/13
Centralna banka BiH Lot 2: Održavanje i servisiranje uređaja i opreme za alternativno napajanje električnom energijom u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Mostar Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 29.11.2013. 386,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Centralna banka BiH Lot 3: Održavanje i servisiranje uređaja i opreme za alternativno napajanje električnom energijom u Filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 29.11.2013. 256,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka agregata Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 12.12.2013 23.850,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka UPS uređaja Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 12.12.2013. 28.570,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 17.1.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga servisa UPS uređaja za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 23.5.2014. 6.298,50 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventan servis Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 23.5.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja UPS-ova Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 17.2.2014. 34.146,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova, te isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 21.1.2015. 15.000,00 SG 10/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava UPS - ova Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 4.2.2015. 280.704,00 SG 13/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 7 - UPS za DR Lutrije BiH Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 16.6.2015. 9.650,00 SG 53/15
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Redovni servis UPS uređaja Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 23.6.2015. 7.546,00 SG 57/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo UPS modularni uređaji za napajanje sistema rasvjete i komunikacionih sistema Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 7.10.2015. 108.644,00 SG 81/15
Brčko Distrikt BiH Lot 2 - Održavanje sistema neprekidnog napajanja proizvođača Socomec Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 21.10.2015. 36.000,00 SG 85/15