BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Lot 2: Jednokanalni koagulometar Konkurentski BROMA BEL d.o.o. Laktaši 31.1.2011. 2.073,81 Službeni glasnik BiH 7/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 1: Automatski aparat sa ELFA tehnologijom 1 kom. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 16.2.2011. 55.264,95 Službeni glasnik BiH 7/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 2: Autonomni potpuno automatizovani sistem za brzu identifikaciju bakterija (aerobnih i anaerobnih) i gljiva 1 kom. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.2.2011. 123.351,93 Službeni glasnik BiH 7/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 6: Automatski sistem za brojanje mikroorganizama u namirnicama 1 kom Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 21.1.2011. 93.002,13 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Ugovor o nabavi reagenasa laoratorijskih testova i laboratorijskog potrošnog materijala i medicinske plastike Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.1.2011. 98.035,79 Službeni glasnik BiH 20/11
Vlada Brčko distrikta Ugovor o nabavi reagenasa laoratorijskih testova i laboratorijskog potrošnog materijala i medicinske plastike Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.1.2011. 74.954,24 Službeni glasnik BiH 20/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 2: Usluge servisiranja laboratorijske, medicinske i ostale opreme Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.2.2011. 91,26 Službeni glasnik BiH 22/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2., lot 7: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 3.280,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2., lot 8: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 3.160,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 9: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 3.390,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 10: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 1.745,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 11: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 1.745,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 12: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 1.745,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 13: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 1.047,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 15: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 726,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 16: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 726,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 17: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 726,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 18: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 698,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 19: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 2.340,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 1.3.2. lot 20: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 6.030,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 3: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 75.432,57 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.3, lot 4: Reagensi, testovi i prateći materijal za imunološku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.4.2011. 37.038,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 884,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 20: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 319,86 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 23: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 1.193,40 Službeni glasnik BiH 34/11