Bosnamedic d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Reagensi i potrošnimaterijal potrebni za (IFT)AMA, ASMA i Try Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 40.437,40 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Reagensi potrebni za (IFT) Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 199.929,75 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Western blot test neuronal antigen (WB), Liver WesternBlot i dsDNA, nucleosomi, histoni, ribosomalni-P-proteini, AMA M2 separirani Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 505.962,88 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Elisa testovi Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 21.464,50 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Elisa testovi za acetilholinska i antispermatozoidna antitijela Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 15.745,76 Službeni glasnik BiH 74/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 13: RTG materijal Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2012. 8.247,04 Službeni glasnik BiH 92/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka reagensa i potrošnog materijala za detekciju transmisionih bolesti HIV-M, HIV-1 O, HIV-2, HBV, HCV multiplex PCR tehnologijom za cobass201 sistem proizvođača Roche Diagnostics Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 199.339,97 Službeni glasnik BiH 1/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 1: Reagensi,deterdženti,kalibratori,potrošni materijal za aparat Hitachi 902 ,test trake za urin za aparat Meditron junior II i trake za glukometara ACU-CHEK Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2013. 12.683,89 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 10: Usluge servisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2013. 4.769,38 Službeni glasnik BiH 20/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Mikrotitarske ploče i kartice za određivanje Kg, za rad na postojećim aparatima; Swing,Saxo,Techno,Lyra Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.2.2013. 313.637,02 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Test ćelijski reagensi, za rad na postojećim aparatima; Swing, Saxo,Techno,Lyra Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.2.2013. 35.445,75 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Potrošni materijal za održavanje postojećih aparata; Swing,Saxo, ID Centrifuge 12S II,Techno,Lyra Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.2.2013. 11.438,35 Službeni glasnik BiH 22/13
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava ID kartica, seruma i druge robe potrebnih za rad Službe za transfuziju Pregovarački Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.6.2013. 42.083,10 Službeni glasnik BiH 49/13
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava reagensa za imunološki analizator cobas e 411 Pregovarački Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.8.2013. 78.633,21 Službeni glasnik BiH 66/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka ID kartica u Službi za transfuziju krvi Pregovarački Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.10.2013. 153.969,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Reagens Aneufast Multiplex QF-PCR za brzu detekciju za potrebe O.J. Klinička patologija i citologija KCUS-a Pregovarački Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.9.2013. 50.946,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi za imunohematologiju - Mikrogel kartice i potrošni materijal za aparata SWING TWIN SAMPLER)) Pregovarački Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2013. 417.750,84 Službeni glasnik BiH 2/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2: Holter ECG-a Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2013 9.700,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 1: Reagensi, deterdjenti, kalibratori, potrošni materijal za aparat Hitachi 902, test trake za urin za aparat Meditron junior II i trake za glukometar ACU-CHEK Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2014 20.201,03 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 10: usluge srvisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2014 5.299,31 Službeni glasnik BiH 20/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 5: Nabavka reagencija i repromaterijala za detekciju transmisionih bolesti HIV-M, HIV-1 O, HIV-2, HBV, HCV multiplex PCR tehnologijom za cobas s 201 sistem proizvođača Roche Diagnostics Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2014. 198.610,44 Službeni glasnik BiH 24/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 14: Nabavka mikrotitarskih ploča i kartica za određivanje Kg za rad na postojećim aparatima SWING, SAXO,TECHNO, LYRA i za manuelni rad Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2014. 381.404,05 Službeni glasnik BiH 24/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 15: Nabavka test ćelijskih reagensa za rad na postojećim aparatima SWING, SAXO,TECHNO,LYRA i za manuelni rad Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2014. 36.118,17 Službeni glasnik BiH 24/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 16: Nabavka potrošnog materijala za održavanje postojećih aparata SWING, SAXO, TECHNO i LYRA. Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2014. 12.286,52 Službeni glasnik BiH 24/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4: Nabava dijagnostičkih testova i drugih materijala za službu transfuzije krvi za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko za 2014. godinu Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2014. 36.506,35 Službeni glasnik BiH 26/14