FACE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Reklamiranje Lutrije BiH u sklopu Centralnog dnevnika FACE TV sa Senadom Hadžifejzovićem Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 11.9.2012. 12.312,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Oglašavanje Lutrije BiH u ekskluzivnim sadržajima FACE TV-a Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 2.9.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Zakup medijskog prostora FACE TV Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 78.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga putem zakupa medijskog prostora na FACETV-u (2175 sekundi) Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 19.3.2014. 67.305,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Oglašavanje Lutrije BIH putem FACE TV Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 2.7.2014. 21.600,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Koridora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera FACE TV Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 3.7.2014. 30.529,20 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Zakup medija FACE TV Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 25.7.2014. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Oglašavanje na FACE TV-u Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 14.10.2014. 54.251,80 Službeni glasnik BiH 87/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Oglašavanje 2. Vanrednog kola TV Bingo u okviru ekskluzivnog projekta Lud, zbunjen, normalan Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 14.4.2015. 13.800,00 SG 34/15