Mit-Alex d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Srebrenik Lot 2: Servisiranje printera, skenera i fotokopir aparata Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 14.1.2011. 19,89 Službeni glasnik BiH 5/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 5: Sukcesivna isporuka originalnih tonera za ploter Image PROGRAF iPF 5100 i fotokopirne aparate Lutrije BiH Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 24.1.2012. 10.109,50 Službeni glasnik BiH 9/12
JU Univerzitet u Tuzli Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Univerziteta Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 3.12.2012. 63.448,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kopir aparata za potrebe sudova u Bosni i Hercegovini Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 16.12.2014. 10.717,50 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 3- Skener za brzo skeniranje dokumenata Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 22.1.2015. 6.170,00 SG 10/15
Grad Tuzla Lot 5 - Nabavka računarske opreme za potrebe Stručne službe za poslove Gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 4.8.2015. 1.680,00 SG 64/15
Grad Tuzla Lot 12 - Nabavka računarske opreme za potrebe Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 4.8.2015. 8.059,00 SG 64/15