Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekta i transporta novca - Ponovljeni Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 31.8.2012. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Fizičko - tehnička zaštita objekata Lutrije BiH Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 1.11.2012. 427.348,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge transporta novca za potrebe Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo i Elektrodistibucija Tuzla JP EP BiH d.d.-Sarajevo Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 24.11.2012. 97.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Fizička zaštita imovine i ljudi Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 24.12.2012. 121.242,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka dodatnih usluga obezbjeđenja i transporta novca na period od 5 mjeseci Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 24.5.2013. 6.250,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje dodatnih usluga na poslovima obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo. Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 29.6.2013. 60.621,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje dodatnih usluga transporta novca za potrebe Podružnica ED Sarajevo i ED Tuzla JP EP BiH Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 26.7.2013. 48.500,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine, nadzornog centra i intervencije u objektima i prostorima PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarjevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Elektrodistribucija Sarajevo Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 30.10.2013. 195.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluga transporta novca za potrebe Podružnica Elektroditribucija Sarajevo, Elektrodistribucija Tuzla i Elektrodistribucija Mostar JP Elektroprivreda BiH Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 21.11.2013. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Sudska policija FBIH Lot 2: Održavanje i servisiranje opreme Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2013. 1.951,67 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Fizička zaštita gradilišta Sarajevske obilaznice, dionica: Butile-Briješće-Stup Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 26.11.2013. 80.352,00 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Fizička zaštita ljudi i imovine, nadzornog centra i intervencije u objektima i prostorima PTZ JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2014. 310.709,60 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pružanje dodatnih usluga: Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 25.6.2014. 88.580,00 Službeni glasnik BiH 56/14