INTEGRA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Stručni nadzor nad radovima: rekonstrukcija mosta (M06.1-2-04) preko Golinjevskog potoka na cesti M06.1, Dionica Livno - Posušje - Mostar, km 15+421 Otvoreni INTEGRA d.o.o. Mostar 28.8.2012. 4.230,77 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge nadzora nad radovima: Izgradnja ceste M17.3 Neum-Stolac, dionica: Kiševo-Broćanac Pregovarački INTEGRA d.o.o. Mostar 3.7.2014. 12.840,00 Službeni glasnik BiH 56/14

INTEGRA d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Glavni projekat trase za dionicu Miljkovići-Rodoč-veza na M17 (cca 7,70km) i idejni projekt objekata Otvoreni INTEGRA d.o.o., IGH-MOSTAR d.o.o., GEO-MARIĆ d.o.o., Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 15.5.2013. 217.579,18 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 4: Usluge izrade glavnog projekta traka za spori saobraćaj Otvoreni INTEGRA d.o.o., Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 18.6.2013. 32.672,50 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge: Izrada glavnog projekta trase i idejnog projekta objekata južne obilaznice Mostara, dionica: Miljkovići-Rodoč, veza na M17 Pregovarački INTEGRA d.o.o., IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, GEO-MARIĆ d.o.o. Mostar, Građevinski fakultet Sveučilište Mostar, Mostar Mostar 29.1.2014. 47.391,00 Službeni glasnik BiH 16/14