NEUTRINO d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Srebrenik Lot 1: Servisiranje računarske opreme Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 14.1.2011. 11,12 Službeni glasnik BiH 5/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 2: Servisiranje fotokopir aparata i štampača Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 25.3.2011. 12.297,99 Službeni glasnik BiH 34/11
JU Univerzitet u Tuzli Pružanje usluga servisiranja kopir aparata za period do 31. 12. 2011. godine za potrebe Univerziteta u Tuzli Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 29.3.2011. 15.138,59 Službeni glasnik BiH 34/11
JU Univerzitet u Tuzli Servis kopir aparata u objektima Univerziteta do 31.12.2012. godine Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 10.1.2012. 14.530,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Lukavac Lot 4: Nabavka kopir aparata Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 13.8.2012. 4.082,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JU Univerzitet u Tuzli Servisiranje kopir aparata Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 21.2.2013. 12.820,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JU Univerzitet u Tuzli Servisiranje kopir aparata Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 6.3.2014. 12.820,50 Službeni glasnik BiH 22/14
Opština Lukavac Lot 1: Nabavka individualnih računara, laptopa, lcd monitora Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 21.7.2014. 24.010,83 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka kopir aparta i pripadajućih tonera za kopir aparat Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 9.7.2014. 13.033,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Usluge servisiranja kopir aparata u objektima Univerziteta u Tuzli u 2015. godini Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.3.2015. 12.820,50 SG 26/15
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 1.160,03 SG 99/15
Ured premijera TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 707,77 SG 99/15
Ured Vlade TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 707,77 SG 99/15
Ured za zakonodavstvo Vlade TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 261,18 SG 99/15
Ministarstvo finansija TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 6.324,72 SG 99/15
Kantonalna direkcija robnih rezervi, Tuzla Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 637,63 SG 99/15
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.065,30 SG 99/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.406,43 SG 99/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.123,22 SG 99/15
Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 849,32 SG 99/15
Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 425,64 SG 99/15
Tužilaštvo TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 4.020,30 SG 99/15
Komisija za koncesije TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 324,61 SG 99/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 712,16 SG 99/15
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 1.656,18 SG 99/15