Global Technics d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka uljne centrifuge (separatora za prečišćavanje ulja) - kom1 Otvoreni Global Technics d.o.o. Srbija 16.8.2012. 82.536,02 Službeni glasnik BiH 72/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka filtera za prečišćavanje turbinskog i regulacionog ulja Otvoreni Global Technics d.o.o. Srbija 4.9.2014. 26.697,08 Službeni glasnik BiH 75/14