Kemokop d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga odvoza opasnog otpada Otvoreni Kemokop d.o.o. Petrovo 15.8.2012. 21.100,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JU Univerzitet u Tuzli Zbrinjavanje starih hemikalija i ambalaže od hemikalija Otvoreni Kemokop d.o.o. Tuzla 31.10.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 92/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Odvoz opasnog otpada Otvoreni Kemokop d.o.o. Petrovo 27.2.2014. 23.066,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Anex II na Ugovor broj: 015-DP/13 Isporuka tehničkih hemikalija za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj za period od 3 mjeseca Pregovarački Kemokop d.o.o. Tuzla 21.3.2014. 303.460,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tehničkih hemikalija za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj (13 vrsta hemikalija) Pregovarački Kemokop d.o.o. Tuzla 31.7.2014. 1.075.075,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tehničkih hemikalija za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj i Podružnice Termoelektrana Tuzla Tuzla Otvoreni Kemokop d.o.o. Tuzla 13.7.2015. 1.109.960,00 SG 61/15