Hotel Palas a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Usluge hotelskog smještaja na lokaciji Banja Luka Otvoreni Hotel Palas a.d. Banja Luka Banja Luka 16.8.2012. 158.012,50 Službeni glasnik BiH 72/12
Uprava BiH za zaštitu zdrava bilja Nabavka hotelskog smještaja u Banja Luci Otvoreni Hotel Palas a.d. Banja Luka Banja Luka 5.9.2013. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Grad Banja Luka Lot 1-Hotelske i restoranske usluge u hotelu sa 3 zvjezdice Pregovarački Hotel Palas a.d. Banja Luka Banja Luka 11.4.2014. 5.128,26 Službeni glasnik BiH 30/14