Meding d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Kanile aortne sa konekcijom Otvoreni Meding d.o.o. Banja Luka 16.8.2012. 6.625,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Servisiranje kreveta i Antidekubitalnih dušeka Pregovarački Meding d.o.o. Banja Luka 16.11.2012. 51.282,03 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga redovnog servisa intraaortalne balon pumpe Datascope CS 300 Pregovarački Meding d.o.o. Banja Luka 15.1.2014. 7.093,20 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinička bolnica Mostar Javna nabava usluga servisa MAQUETOP stolova i njihove prateće opreme Pregovarački Meding d.o.o. Banja Luka 5.5.2014. 5.700,00 Službeni glasnik BiH 60/14