MUKIĆ-KOMERC d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Jajce Lot 5: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - Desna obala Vrbasa Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 26.7.2012. 170.296,50 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Nabavka usluga održavanja javne rasvjete Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 15.5.2014. 89.772,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Jajce Lot 3: Održavanje saobraćajne signalizacije Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 20.5.2014. 76.581,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JU Bolnica Travnik Lot 1- Rušenje, hidroizolacija i keramika Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 13.5.2015. 14.571,83 SG 49/15
JU Bolnica Travnik Lot 2- PVC pod Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 13.5.2015. 20.576,47 SG 49/15
JU Bolnica Travnik Lot 3- Sanitarna oprema i instalacije Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 13.5.2015. 8.540,00 SG 49/15
Opština Jajce Lot 1 - Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji gradskih ulica Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 31.7.2015. 181.835,42 SG 66/15
Opština Jajce Lot 3 - Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva - Lijeva obala rijeke Vrbas Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 31.7.2015. 82.030,87 SG 66/15
Opština Jajce Lot 4 - Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva - Dnolučki prsten Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 31.7.2015. 162.389,26 SG 66/15
Opština Jajce Lot 5 - Probijanje trase puta Vlasinje - Barevo - Vlasinje Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 31.7.2015. 33.963,90 SG 66/15
Opština Jajce Lot 2 - Izgradnja dijela javne rasvjete na Plivskim jezerima Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 30.9.2015. 16.449,23 SG 82/15