BH 4 d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Jajce Lot 3: Probijanje trase puta Vlasinje Barevo Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 11.7.2012. 44.950,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Lot 4: Sanacija mosta u Karićima Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 17.7.2012. 85.430,43 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Nabavka radova koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju objekta A ( Centar za socijalni rad - stara zgrada dječijeg vrtića u Jajcu) Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 24.6.2015. 159.465,85 SG 53/15
Opština Jajce Nabavka radova koji se odnose na odvođenje otpadnih voda u naselju Podmilačje Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 27.8.2015. 460.955,24 SG 70/15
Opština Jajce Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta A ( Centar za socijalni rad - stara zgrada dječijeg vrtića u Jajcu) Pregovarački BH 4 d.o.o. Jajce 6.9.2015. 34.942,98 SG 79/15
Opština Jajce Lot 1 - Sanacija toaleta na Plivskom jezeru Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 29.9.2015. 24.812,50 SG 82/15
Opština Jajce Lot 3 - Izgradnja trim staze na lokaciji Balkana, Mrkonjić Grad Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 30.9.2015. 51.168,79 SG 82/15