B-ELI-M d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka blokova putnih naloga Otvoreni B-ELI-M d.o.o. Lukavac 3.9.2012. 560,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Štampani obrasci Otvoreni B-ELI-M d.o.o. Lukavac 29.8.2014. 29.467,77 Službeni glasnik BiH 71/14