GRAND BENZ

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Lot 14: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Velika Kladuša Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 26.7.2012. 111.506,41 Službeni glasnik BiH 68/12
JKUP komunalije d.o.o. Velika Kladuša Nabavka goriva Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 27.8.2012. 157.863,25 Službeni glasnik BiH 70/12
Dom zdravlja Velika Kladuša Lot 2: Nabavka lož ulja za grijanje Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 19.12.2012. 109.230,76 Službeni glasnik BiH 3/13
JKUP komunalije d.o.o. Velika Kladuša Nabavka goriva Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 10.9.2013. 169.303,42 Službeni glasnik BiH 73/13
Granična policija BiH Lot 14 - Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Velika Kladuša Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 24.12.2014. 88.628,88 SG 03/15
Dom zdravlja Velika Kladuša Nabavka goriva za motorna vozila ZU Dom zdravlja Velika Kladuša Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 26.5.2015. 86.834,00 SG 51/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 5- Kontinuirana isporuka pogonskih goriva za motorna vozila u PJD Velika Kladuša, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać Otvoreni GRAND BENZ Velika Kladuša 3.12.2015. 17.657,72 SG 97/15