Croatia Pumpe Nova d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate Jugoturbina Otvoreni Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 6.7.2012. 30.825,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka pumpe za brtvljenje bager pumpi Pregovarački Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 20.9.2012. 12.878,83 Službeni glasnik BiH 79/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba i usluga za remont pumpi na odvodnjavanju Pregovarački Croatia Pumpe Nova d.o.o. Karlovac 6.11.2012. 50.662,68 Službeni glasnik BiH 96/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba i usluga za remont pumpi na odvodnjavanju tipa DH34,5 i DH 86-50 Pregovarački Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 13.2.2013. 47.103,07 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Supernadzor revizijepumpi rashladne vode 4 i 6 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 8.4.2015. 19.558,30 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe postrojenja HPV u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 1.9.2015. 28.528,38 SG 74/15