HIFA OIL d.o.o. Tešanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumena 1.200 tona Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 25.5.2012. 1.310.400,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka 600 tona niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za potrebe TE Tuzla Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 2.10.2012. 729.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka SNS mazuta - JN 05/2012 Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 22.1.2013. 628.800,00 Službeni glasnik BiH 10/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka SNS mazuta Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 2.12.2013. 660.000,00 Službeni glasnik BiH 100/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 2.12.2013. 594.800,00 Službeni glasnik BiH 100/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka SNS mazuta Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 3.11.2014. 463.500,00 Službeni glasnik BiH 91/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1 - Nabavka SNS mazuta Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 30.12.2014. 93.450,00 SG 08/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2 - Nabavka lož ulja LUEL Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 30.12.2014. 345.000,00 SG 08/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1- Nabavka SNS mazuta Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 26.1.2015. 6.320.000,00 SG 10/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2- Nabavka lož ulja LUEL Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 26.1.2015. 4.720.000,00 SG 10/15
JU Bolnica Travnik Lot 1 - Grupa 2. - Mazut Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 24.5.2015. 88.400,00 SG 51/15
TOPLANE-INS a.d. Istočno Sarajevo Nabavka 425 tona mazuta srednje ''S'' do 1% sumpora Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 30.7.2015. 285.935,75 SG 63/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka peleta za Poštu 78 430 Prnjavor Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 13.10.2015. 15.360,00 SG 82/15
JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Nabavka cisterne sa vučnim vozilom za pretakanje goriva za mlazne motore tipa JET A1 Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 11.11.2015. 90.000,00 SG 95/15