BOGER d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novo Sarajevo Lot 3: Izvođenje radova na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici Grbavička 129, Grbavička 2c, Grbavička 48, Zagrebačka 69, Zmaja od Bosne 34 i Zmaja od Bosne 60 Otvoreni BOGER d.o.o. Sarajevo 6.8.2012. 24.904,53 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Novo Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ulici Paromlinska 29, Malta 21, Grbavička 70, Džemala Bijedića 111 i Dr. Fetaha Bećirbegovića 7 Otvoreni BOGER d.o.o. Sarajevo 15.8.2013. 17.438,80 Službeni glasnik BiH 68/13
Opština Novo Sarajevo Lot 4: Izvođenje radova nužnih popravki na objektu kolektivnog stanovanja u ulici Alojza Benca 1 Otvoreni BOGER d.o.o. Sarajevo 15.8.2013. 6.768,30 Službeni glasnik BiH 68/13
Centralna banka BiH Sanacija krovne terase na objektu Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine Ubrzani BOGER d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 131.442,09 Službeni glasnik BiH 24/14