HOLOS BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Nabava cijevi za drenažu, tubusa endotrahealnih, katetera, sondi Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 16.133,90 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 3: Nabava vate Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 6.770,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 4: Nabava igala, kanila, nožića sterilnih Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 13.717,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 7: Nabava sistema za infuziju, šprica, vrećica urinarnih Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 32.820,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 9: Nabava dezificijensa Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 35.468,60 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 10: Nabava potrošnog materijala za ginekologiju i dr. raznog potrošnog materijala Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 9.091,80 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 11: Nabava sterilnih rukavica Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 40.260,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Nabava Vacum sistemi za uzimanje uzoraka Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 31.12.2013 15.365,00 Službeni glasnik BiH 4/14