Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Popravak i servisiranje elektro hidrauličnih otkočnika, prema tehničkoj specifikaciji Otvoreni Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla Tuzla 18.7.2012. 68.720,76 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Rezervni dijelovi za čistač traka CAT 312C Otvoreni Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla Tuzla 19.4.2013. 264.131,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Popravak i servisiranje elektro hidrauličnih otkočnika Otvoreni Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla Tuzla 30.5.2013. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak i servisiranje elektrohidrauličnih odkočnika Otvoreni Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla Tuzla 27.6.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14