Castolin GmbH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada i isporuka udarnih ploča za drobilicu šljake za TE Tuzla Pregovarački Castolin GmbH Austrija 14.6.2012. 82.074,05 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevnih panela sa zaštitom za plameni prag bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Castolin GmbH Austrija 20.11.2013. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka čeličnih ploča otpornih na habanje za mlinove bloka 5 i 6 za potrebe Podru`nice Termoelektrana Kakanj Otvoreni Castolin GmbH Austrija 14.3.2014. 333.805,42 Službeni glasnik BiH 26/14