KOPKOMERC d.o.o., HOLEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Tuzla, a sve u skladu sa tenderskom dokumenatcijom broj 105-05-OTP/12 Otvoreni KOPKOMERC d.o.o., HOLEX d.o.o. Živinice 24.7.2012. 216.970,00 Službeni glasnik BiH 60/12