NEW SANATRON

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Izrada vatrodojavnog sistema u upravnouj zgradi prema postojećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 20.6.2012. 21.503,13 Službeni glasnik BiH 58/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 7: Pružanje usluga servisiranja i održavanja sistema vatrodojave Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 19.7.2012. 2.562,46 Službeni glasnik BiH 60/12
Centralna banka BiH Lot 7: Održavanje sistema tehničke zaštite u Glavnoj banci Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 29.1.2013. 5.260,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Centralna banka BiH Lot 8: Održavanje sistema za vatrodojavu i automatsko gašenje požara u Glavnoj banci Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 30.1.2013. 4.320,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Zamjena SO2 sistema za gašenje požara Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 14.3.2013. 288.958,50 Službeni glasnik BiH 28/13
Centralna banka BiH Vatrodojavna centrala za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Ubrzani NEW SANATRON Banja Luka 12.6.2013. 1.574,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka usluga programiranja sistema protivpožarne zaštite Pregovarački NEW SANATRON Banja Luka 8.7.2013. 1.550,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Nabavka rezervnih dijelova za sistema slabe struje u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 18.10.2013 39.402,00 Službeni glasnik BiH 85/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka osigurača i podnožja osigurača Pregovarački NEW SANATRON Banja Luka 3.9.2014. 96.439,76 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena postojećeg stabilnog sistema za gašenje požara vodom na blok-trafou bloka 6-137, 5MVA i trafoima BAT (270 MVA) i BCT (40 MVA) bloka 7 - 230 MW u TE Kakanj, novim modernijim sistemom. Poslovi se sastoje od projektovanja, nabavke opreme, demontaže postojećeg stabilnog sistema za gašenje požara, montaže/instalacije, parametriranja i povezivanje opreme, obuke osoblja, testiranje rada sistema i svi drugi poslovi neophodni za puštanje stabilnih sistema za gašenje požara u rad. Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 17.10.2014. 87.900,00 Službeni glasnik BiH 87/14

NEW SANATRON u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na rekonstrukciji i nadogradnji potkrovne etaže na zgradi Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni Grupa ponuđača: MB Modul d.o.o., NEW SANATRON, Termoklima d.o.o. Prijedor, Banja Luka, Laktaši 10.10.2014. 1.277.926,42 Službeni glasnik BiH 83/14