LINDE Gas BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka tehničkih plinova Pregovarački LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 26.6.2012. 59.490,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka tehničkih plinova za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica: TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi Pregovarački LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 31.10.2012. 267.582,70 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tehničkih plinova Pregovarački LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 19.9.2013. 31.200,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka SF 6 gasa za potrebe OP Tuzla Otvoreni LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 30.1.2014. 37.800,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tehničkih plinova za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo podružnica: TE Kakanj, TE Tuzla i HE na Neretvi Otvoreni LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 25.2.2014. 406.126,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka SF 6 gas za potrebe OP Tuzla Otvoreni LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 15.12.2014. 56.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Tehničkih plinova za potrebe JP EP BiH podružnica Termoelektrana Tuzla Tuzla, Termoelektrana Kakanj Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 7.5.2015. 304.418,50 SG 41/15