Beat BH d.o.o. Živinice

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Bušenje i miniranje na kamenolomu Ponikve za potrebe ZP RiTE Gacko Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 13.7.2012. 49.392,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Metanski eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 28.3.2013. 18.300,00 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Metanski eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 18.7.2013. 30.500,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Metanski eksploziv-10.000 kg Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 13.1.2014. 30.500,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rad bagera gusjeničara - 600 sati Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 5.3.2014. 46.800,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Plastični eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 21.5.2014. 99.840,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Praškasti eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 21.5.2014. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Plastični eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 6.11.2014. 65.832,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Praškasti eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 6.11.2014. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2 - Praškasti eksploziv ? 90 mm i ? 130 mm Otvoreni Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 22.5.2015. 77.438,34 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 3 - Emulzioni eksploziv Otvoreni Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 22.5.2015. 56.350,89 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Praškasti eksploziv Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 29.10.2015. 98.397,54 SG 85/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka bušačko-minerskih radova na PK Ponikve Otvoreni Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 9.11.2015. 119.000,00 SG 91/15