ENERGOSOFT d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka obnove licenci za HD Otvoreni ENERGOSOFT d.d. Srbija 16.3.2012. 28.275,00 Službeni glasnik BiH 58/12

ENERGOSOFT d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Usluge izrade biling sistema Pregovarački ENERGOSOFT d.d., Optima IT d.o.o. Srbija, Mostar 6.9.2012. 478.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12