JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i izvođenje radova za posebne zone-ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 29.950,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i izvođenje radova za posebne zone- Tibra-Bussines Centar Pacifik i Fondacija mladi i ekonomska tranzicija Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izvođenje radova za posebne zone - UNIONINVEST d.d. Sarajevo, Kvadrant C, Marin Dvor, Novo Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2012. 29.950,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge izmještanja mjernih mjesta od strane Zdeldistehnika d.o.o. Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2012. 203.005,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i izvođenje radova za TS Stup Nukleus 4 (3457) 10(20)/0,4 kV, 2x630 kVA sa mogućnošću ugradnje TS 1000 KVA Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2012. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji TS Stup po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 10304-PP-15/12 Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.4.2013. 136.957,50 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 64.431,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 31.168,29 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 59.126,40 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Druge instalacije u zgradama Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 60.146,50 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 21.11.2014. 10.519,40 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 132.579,60 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka i ugradnja netipskih mjerih ormara, za potrebe Podruž- nice Elektrodistribucija, Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 26.11.2014. 143.320,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 267.801,60 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 170.288,58 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 17.331,10 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 11.423,20 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno-poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 46.828,12 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za TS Elektroprivreda Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 116.653,36 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 62.836,10 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 68.596,80 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno poslovnog objekta na lokaciji Ilidža na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 11.272,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno-poslovnog objekta LAMELA E6 i LAMELA E7 zapotrebe Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 12.12.2014. 26.736,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za niskonaponsko priključenje poslovnog objekta na lokaciji Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 12.12.2014. 60.208,56 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji Novo Sarajevo. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 12.12.2014. 115.394,00 SG 08/15