BANKEL d.o.o. Zagreb

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Instalacioni materijal - pribor Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 14.12.2010. 92.176,74 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava repeatera s pripadajućim instalacijskim materijalom Pregovarački BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 17.12.2010. 145.793,81 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava kablova (telekomunikacijski koaksijalni kabel) Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 3.1.2012. 83.958,89 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava repeatera s pripadajućim instalacijskim materijalom Pregovarački BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 29.2.2012. 188.253,60 Službeni glasnik BiH 21/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: GSM/UMTS XXPol 900/900, 900/2100& XXXPol 900/1800/2100 ANTENE Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 5.11.2012. 568.838,09 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Konektori i instalacijski materijal Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 20.11.2012. 36.958,93 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Upgrade AIMOS sustava za nadzor repeatera Pregovarački BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 2.9.2014. 24.722,79 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: XXPoL 900/900/900/1800-2100 MHz 65o i XXXPol 900/1800/2100 MHz, 65o ANTENE Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 29.10.2014. 300.496,69 Službeni glasnik BiH 91/14