Intergrafika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava tiskarskog materijala Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 2.7.2012. 81.755,96 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Tiskani materijal formati manji od A4 i B4 Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 16.1.2013. 73.278,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava tiskarskog materijala Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 19.7.2013. 57.594,12 Službeni glasnik BiH 61/13
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Tiskarski materijal Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 3.10.2014. 61.470,18 Službeni glasnik BiH 82/14
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Nabava i isporuka tiskanica i obrazaca Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 23.7.2015. 65.000,00 SG 64/15