Šummex d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel:38 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorske vlake , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Šummex d.o.o. Vareš 18.6.2012. 164.721,60 Službeni glasnik BiH 54/12