RMS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Nabavka rezervnih dijelova za vibrodijagnostički sistem Compass Otvoreni RMS d.o.o. Srbija 3.5.2012. 108.940,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 9: Rezervni dijelovi za vibrodijagnostički sistem Otvoreni RMS d.o.o. Srbija 23.8.2013. 68.710,00 Službeni glasnik BiH 73/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Zamjena monitoringa vibracija na HET 1 Otvoreni RMS d.o.o. Srbija 13.1.2014. 93.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja opreme za vibrodijagnostiku Otvoreni RMS d.o.o. Srbija 8.7.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14