Unis Telekom d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i isporuka opreme za komunikacije (repetitori, radio stanice, baterije, akumulatori, faks., itd.) za potrebe DP Jug, DP Centar i DP Sjever Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 31.1.2011. 23.898,00 Službeni glasnik BiH 5/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Rastavne letvice, spojni moduli i prenaponska zaštitta Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 16.2.2011. 130.550,50 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabavka sistema besprekidnog napajanja 48V/6000W Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 26.1.2011. 156.970,80 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i ugradnja opreme za komunikaciju (digitalni repetitori. akumulatori i ugradnja istih) Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 24.3.2011. 246.234,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje telekomunikacijske opreme za proizvodnju električne energije u razdoblju od 24 mjeseca Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 24.3.2011. 66.984,10 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: ADSL djelitelji, combo ADSL CPE Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 15.4.2011. 73.620,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: 4-portni ADSL CPE Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 15.4.2011. 53.270,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Telekomunikacijska oprema i materijal Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 23.6.2011. 75.873,60 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Popravak opreme za napajanje tipa Delta Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.10.2011. 7.270,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.10.2011. 151.272,90 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.10.2011. 197.064,20 Službeni glasnik BiH 86/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 6: Ugovor o nabavci i isporuci patchcord kablova Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.10.2011. 982,80 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava HW i SW proširenje postoješeg radio backbone sustava Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 13.6.2011. 765.645,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Homebox CPE-POTS+Internet Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 4.11.2011. 145.040,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje UMUX opreme i software update Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 27.10.2011. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 90/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Isporuka TK materijala za potrebe tekućeg održavanja TK infrastrukture Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 15.12.2011. 106.342,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava terminalne WiFi ADSL CPE opreme i djelitelja za instalaciju na strani korisnika, radi pružanja usluge pristupa Internetu i IPTV usluge Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 9.1.2012. 188.900,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet ugovora je nabava IP STB opreme za instalaciju na strani korisnika, radi pružanja IPTV usluge Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.1.2012. 591.500,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka, montaža, održavanje i podrška opreme i usluga sistema za izvršenje kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom Ubrzani Unis Telekom d.d. Mostar 25.1.2012. 1.050.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava ispravljača i baterija Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 19.3.2012 430.050,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabavka usluge održavanja prijenosne opreme na backbone lokacijama i prijenosnim čvorištima Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 21.3.2012. 149.600,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava IP STB opreme Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 25.5.2012. 644.375,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: VoIP adapteri Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 26.6.2012. 428.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: ALL IN ONE uređaji Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 26.6.2012. 399.800,00 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka licenci za nadogradnju GAPS nadzornog sistema i optičkih SM patch kablova Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 31.7.2012. 98.880,00 Službeni glasnik BiH 62/12