Acing d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Zamjena klima sistema u prostorijama TK opreme u Velikoj Kladuši i EWSD u CT Bihać Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 75.948,00 Službeni glasnik BiH 50/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka 38 (tridesetosam) komada novih klima uređaja i usluga njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanja u rad na lokacijama postojećih baznih stanica, usluge demontaže postojećih klima uređaja te njihov transport do skladišta BH Telecom-a i izrada projekta izvedenog stanja Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 28.9.2012. 252.727,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Isporuka kompaktnih klima uređaja za kontejnere Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 25.10.2013. 239.490,00 Službeni glasnik BiH 85/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka 39 novih klima uređaja i usluge njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanja u rad na lokacijama postoje}ih baznih stanica BH Telecoma Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 240.643,00 Službeni glasnik BiH 41/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Klima uređaji za kontejnere (kompaktna izvedba) Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 26.8.2014. 53.220,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Centar Sarajevo Izvođenje mašinskih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija) I faza Pregovarački Acing d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 219.242,58 Službeni glasnik BiH 77/14