NN COMPANY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv (do 30.000 kg) Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 18.6.2012. 89.700,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv (do 30.000 kg) Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 6.8.2012. 93.300,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Metanski eksploziv Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 24.8.2012. 31.100,00 Službeni glasnik BiH 70/12
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv i eksplozivna sredstva Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 27.8.2012. 810.163,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv (do 50.000 kg) Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 26.9.2012. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 79/12