Konstruktor inžinjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Tunel Gorica - Dubrovnik, injekcioni radovi Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 5.6.2012. 361.630,96 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Bileća Lot 1: Izvođenje radova na asfaltiranju Kosovske ulice Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 20.6.2012. 148.078,86 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Bileća Lot 2: Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Živojina Mišića Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 20.6.2012. 71.270,12 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Gacko Izvođenje radova u ulici Zmaj Jovinoj u Gacku - Lot 1: Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 30.7.2012. 389.298,92 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Gacko Lot 2:: Izvođenje radova u ulici u Avtovcu Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 30.7.2012. 199.385,24 Službeni glasnik BiH 64/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Građevinski radovi za potrebe RJ Elektro-Bileća Bileća i Poslovnica Berkovići Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 5.4.2013. 25.115,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja krakova vodovoda za branu Pošćenje, ulaznu građevinu i tunel Straževica Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 26.6.2013. 1.197.376,61 Službeni glasnik BiH 53/13
Grad Trebinje Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdjevanja Zubačkog platoa -faza 2 Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 25.8.2014. 148.509,33 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko LOT 3: Nabavka radova za ugradnju folije i radova za realizaciju ciklusa povratne vode za deponiju pepela Ubrzani Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 9.9.2014. 249.864,28 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka i montaža cijevi, spojnica i prirubnica za potisne cjevovode pumpi NO350 NP12 i NO250 NP12 Ubrzani ograničeni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 9.12.2014. 166.170,00 SG 01/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Održavanje škp Barni do u odjelu 86 PJ Gornja Neretva Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 16.6.2015. 22.000,00 SG 51/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2 - Nabavka-izvođenje građevinskih radova (iskopi) za potrebe R? ?lektro-Bileća, Bileća, R? Elektro Gacko, Gacko I RJ Elektro Nevesinje, Nevesinje Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 12.6.2015. 79690,00   SG 53/15
Opština Kalinovik Popravka vodovoda Vrhovina,zamjena cijevi i fazonskih komada Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 24.6.2015. 219.894,00 SG 59/15
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na izgradnji cjevovoda za vodosnabdjevanje Zubačkog platoa - faza 2 Pregovarački Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 4.8.2015. 12.439,52 SG 66/15
JU Vode Srpske Izgradnja dijela obaloutvrde na Bilećkom jezeru radi stvaranja uslova pristupu vodi za uzorkovanje i monitoring za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015.godini-ponovljeni postupak Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 25.9.2015. 19.929,60 SG 79/15
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje radova na sanaciji potisnog cjevovoda na lokaciji „Bilećki borci“ u Bileći Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 9.12.2015. 32.437,77 SG 97/15