Fain - Inžinjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Izvođenje radova za adaptaciju prostora - faza I Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 163.651,67 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Novo Sarajevo Lot 6: Radovi na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekta kolektivnog stanovanja u ulicama Paromlinska 24, Zagrebačka 55, MarkaMarulića 23, Alojza Benca 2, Grbavička 41, Džemala Bljedića 44 i Marka Marulića 5 Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 20.085,50 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 12: Građevinsko-zanatski radovi na zamjeni stolarije u TUZ-i Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 18.970,47 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na fasadnoj bravariji prostora u objektu Trg heroja 12 Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 20.6.2012. 55.905,33 Službeni glasnik BiH 52/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na fasadnoj bravariji prostora u objektu Trg heroja 12 Pregovarački Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 25.12.2012. 2.800,80 Službeni glasnik BiH 1/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Izvođenje radova na adaptaciji prostora za specifične potrebe laboratorija Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 316.895,56 Službeni glasnik BiH 18/13
Opština Novo Sarajevo Lot 3: Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ulici Ivana Gorana Kovačića 23, Splitska 12A i Envera Šehovića 36 Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 20.8.2013. 16.712,82 Službeni glasnik BiH 68/13
Opština Centar Sarajevo Građevinsko zanatski radovi II faza Pregovarački Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 15.5.2014. 661.971,50 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Novo Sarajevo Sanaciji i rekonstrukciji prostora u objektu Trg heroja 12 Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 30.1.2015. 142.720,32 SG 10/15
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji prostora u objektu Trg heroja 12- III faza Pregovarački Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 28.7.2015. 11.064,41 SG 63/15
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova radi poboljšanja energetske efikasnosti zgrade Općine Novo Sarajevo na osnovu energetskog audita uređenog na zgradi Općine Novo Sarajevo 2014. godine Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 8.9.2015. 216.123,30 SG 72/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: građevinsko zanatske radove, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, ugradnje sanitarne opreme, elektroinstalacije i ostale radove Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 13.10.2015. 47.348,64 SG 81/15
JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo Predmet nabavke je izvođenje građevinsko-zanatskih radova (pripremni, fasaderski, bravarski i limarski radovi) na utopljavanju-toplinskoj izolaciji objekta Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 21.10.2015. 169.396,89 SG 85/15
JU Djeca Sarajeva Građevinski radovi na kupatilima u vrtiću Lastavica Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 10.11.2015. 94.356,53 SG 91/15