Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Instalacioni materijal - kablovi, konektori, sistemi za prolaz kablova i alati Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 9.12.2010. 548.610,41 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: UMTS (WCDMA) 2100 band selektivni piko ripiter Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 19.12.2012. 21.564,98 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: GSM 900/1800 dualband selektivni mikro ripiteri Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 19.12.2012. 15.427,59 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: GSM/GPRS/EDGE 1800 i UMTS/HSPA 2100 Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 19.12.2012. 149.133,99 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: 2G/ 3G instalacioni materijal: kablovi,konektori,alati i sistemi za prolaz kablova Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 8.1.2013. 668.992,63 Službeni glasnik BiH 6/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: 2G/3G instalacioni materijal: pribor imaterijal za montažu Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 8.1.2013. 280.781,59 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava aktivnih distribuiranih mikroripiterskih sustava Pregovarački Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 28.1.2014. 153.211,89 Službeni glasnik BiH 10/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka digitalni band i subband selektivni 2G/3G/4G mikro ripiteri Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 9.1.2015. 425.784,19 SG 06/15