ELEKTRIM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Opravka-revizija pumpi Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 14.5.2012. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 47/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Opravka zavojnica Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 14.5.2012. 8.547,01 Službeni glasnik BiH 47/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Opravka-servisiranje alatnih mašina Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 14.5.2012. 8.547,01 Službeni glasnik BiH 47/12
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Program elektro uređaja, sredstava i radioničke opreme-Regija Tuzla Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 8.12.2014. 82.051,26 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1- Popravka i servisiranje niskonaponskih motora snage do 55 kW, zavojnica, ručnog alata, signalnih i komandnih transformatora Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 13.5.2015. 20.000,00 SG 41/15
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka-revizija pumpi Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 30.6.2015. 30.000,00 SG 59/15
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka-servisiranje alatnih mašina Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 22.7.2015. 20.000,00 SG 61/15
RMU Banovići d.d. Banovići Premotavanje zavojnica Otvoreni ELEKTRIM d.o.o. Živinice 30.6.2015. 10.000,00 SG 61/15