OXA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području kantona Sarajevo Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 132.500,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 15.11.2012. 249.697,00 Službeni glasnik BiH 94/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Sarajevskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 19.12.2012. 448.200,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluga-opravka oštećenih asfaltnih površina-asfaltiranje na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 7.6.2013. 439.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge prevoza materijala motornim vozilima (kamioni kiperi) sa vozačem, nosivosti 6-8 t na području Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 11.9.2013. 231.200,00 Službeni glasnik BiH 77/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregata, tampona i pijeska na području Kantona Sarajevo Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 106.551,50 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Sarajevskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 475.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka štećenih asfaltnih površina-asfaltiranje na području Bosansko-podrinjskog kantona. Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 3.1.2014. 408.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina-asfaltiranje, na području Srednjebosanskog kantona. Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 23.12.2013. 328.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14