Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka novog SUS motora Cummins QSX15 za bager RH90C Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 6.6.2012. 89.800,00 Službeni glasnik BiH 47/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih rezervnih dijelova, repromaterijala, specijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje motora SUMMINS u 2012. Pregovarački Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 3.7.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za održavanje motora Cummins Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 29.6.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka robe i usluga potrebnih za remont Cummins motora Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 23.10.2012. 55.282,81 Službeni glasnik BiH 85/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih rezervnih dijelova, repromaterijala ispecijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje motora Cummins u 2013. godini Pregovarački Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 4.2.2013. 83.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka roba i usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje Cummins motora Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 3.10.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka roba i usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje Cummins motora Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 3.10.2013. 47.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih rezervnih dijelova i usluga potrebnih za remont dizel motora SUS Cummins ljSX 15 za bager RH 90C Pregovarački Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 1.11.2013. 58.477,19 Službeni glasnik BiH 89/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka novog dizel SUS motora Cummins QSX15 za bager RH90C Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 10.2.2014. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova za remont hidrauličnog bagera RH90 Pregovarački Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 18.2.2014. 8.801,12 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za održavanje dizel motora Cummins Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 30.4.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga remonta SUS motora dampera tipa Belaz 7555 Pregovarački Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 21.7.2014. 163.631,29 Službeni glasnik BiH 60/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 4: Turbina za motor cummins k38 hc52, kat.br. 3803013 Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 18.11.2014. 5.950,00 Službeni glasnik BiH 94/14