IGMIN MM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 5: Mazut do 3% sumpora Otvoreni IGMIN MM d.o.o. Modriča 30.4.2012. 349.500,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Srednjoškolski centar Jovan Cvijić Modriča Nabavka mazuta za sistem centralnog grijanja Otvoreni IGMIN MM d.o.o. Modriča 1.10.2012. 71.280,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Srednjoškolski centar Jovan Cvijić Modriča Nabavka mazuta Otvoreni IGMIN MM d.o.o. Modriča 3.9.2013. 59.520,00 Službeni glasnik BiH 73/13