R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 10.12.2010. 53.906,76 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka tonera i ketridža Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.12.2010. 19.572,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala i šumskih kreda Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.12.2010. 11.383,99 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Koverte Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 3.107,17 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: 50.000 termo rola Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 376.500,00 Službeni glasnik BiH 5/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 9: Podloga za miš Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.1.2011. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 7/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 10: Šoljica Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.1.2011. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 7/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 13: Navijačke udaraljke Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.1.2011. 3.600,00 Službeni glasnik BiH 7/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 19: Hemijska olovka Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 21.1.2011. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Ministarstvo pravde BiH Sukcesivna nabavka uredskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 65.191,28 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka alu ramova Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 19.1.2011. 989,77 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 6: Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.1.201 11.703,45 Službeni glasnik BiH 13/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 12.810,13 Službeni glasnik BiH 16/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 2: Nabavka uredskog namještaja Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 5.804,49 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Lična higijena 1 Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 16.073,81 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: Pomagala za higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 1.624,55 Službeni glasnik BiH 27/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, zamjenskih - kompatibilnih kertridža i tonera, sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 67.897,80 Službeni glasnik BiH 29/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, zamjenskih - kompatibilnih kertridža i tonera, sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 28.905,50 Službeni glasnik BiH 29/11
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Doprema robe prema vrstama i količinama iz narudžbenica Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 31.3.2011. 27.751,53 Službeni glasnik BiH 29/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Toneri Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 112.626,24 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Cartridge Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 2.904,20 Službeni glasnik BiH 31/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Ormari sa policama Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 4.719,03 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Kakanj Nabavka i isporuka tonera i ketridža potrebnih za rad općinskih službi u 2011. i 2012. godini Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. 38.866,93 Službeni glasnik BiH 42/11
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Lot 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i tonera/cartridgea Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.5.2011. 37.205,85 Službeni glasnik BiH 44/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Lot 1: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 13.219,68 Službeni glasnik BiH 44/11