BOSNAMED d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja postrojenja za medicinske plinove i medicinskih uređaja Dräger za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (ekskluzivna prava) Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 5.1.2011. 86.863,80 Službeni glasnik BiH 5/11
JU Bolnica Travnik Topli sto Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 42/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavke materijala za tekuće održavanje opreme za medicinske gasove za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 2.6.2011. 24.735,79 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinički centar Banja Luka Otvoreni postupak radi redovnog (preventivnog) održavanja medicinske opreme proizvođača Dra?ger, interventnog održavanja medicinske opreme, nabavke i isporuke, zamjene i ugradnje rezervnih dijelova, atestiranja i update zahvata Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 24.6.2011. 390.472,06 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu - Operacione sale i intenzivna njega CMB Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 14.9.2011. 2.530.284,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 123: Dijelovi za respiratore i aparate za anesteziju Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 1.11.2011. 264.318,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dijelovi medicinskih aparata DRAGER proizvodnje Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 7.12.2011. 24.947,74 Službeni glasnik BiH 100/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nadogradnja za respirator Evita XL; 2. Rezervni/sastavni dijelovi za Monitor tesla guard MRI Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 20.12.2011. 31.771,46 Službeni glasnik BiH 1/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka medicinske opreme za opremanje hirurških sala Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 11.1.2012. 1.985.236,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka 4 mobilna anesteziološka aparata za inhalacionu narkozu djece i odraslih za potrebe Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 29.3.2012. 598.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka potrošnog materijala za Fabius aparate i DrAger respratore za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 102.859,88 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 94: Cu cijevi i fazonski komadi Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 4.4.2012. 60.777,04 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 95: PVC i metalne šelne Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 4.4.2012. 4.398,96 Službeni glasnik BiH 40/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Oprema Drager Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka četiri inkubatora za potrebe Klinike za dječije bolesti - Odjel patološke neonatologije Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 8.6.2012. 99.471,38 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 62: Servisiranje centralne stanice komprimiranog zraka Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 239.579,48 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Zamjenski dio za LCD pozadinsko svjetlo 1844776 Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 16.1.2012. 7.130,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 2: Anesteziološke mašine Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 1.8.2012. 3.939.100,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3: Respiratori za intenzivnu njegu Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 1.8.2012. 2.474.600,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Preventivno održavanje medicinske opreme - sistema proizvodnje Drager Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 585.744,50 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni sastavni dijelovi medicinske opreme za interventno održavanje sistema proizvođača DRAGER Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 5.9.2012. 800.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava usluga održavanja medicinske opreme Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 15.10.2012. 13.432,40 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje respiratora SAVINA Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 11.402,90 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga servisiranja anestezioloških aparata Primus Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 16.036,60 Službeni glasnik BiH 87/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja madicinske opreme DRAGER Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 269.965,89 Službeni glasnik BiH 12/13