ICI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Grafitni prstenovi i pletenice za armaturu Otvoreni ICI d.o.o. Srbija 23.5.2012. 38.720,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka brusnog materijala za remont Otvoreni ICI d.o.o. Srbija 9.4.2013. 47.756,80 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka brusnog materijala za tekuće održ. Otvoreni ICI d.o.o. Srbija 9.4.2013. 47.756,80 Službeni glasnik BiH 32/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Ušne markice za male preživare (identifikacijske i vakcinalne) Otvoreni ICI d.o.o. Srbija 18.4.2013. 147.225,00 Službeni glasnik BiH 38/13