PROFI-MONT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radne snage na termoizolaterskim radovima tekućeg održavanja Otvoreni PROFI-MONT d.o.o. Ugljevik 26.4.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T24/13-P1 Nabavka usluga na termoizolaciji na postrojenjima TE Otvoreni PROFI-MONT d.o.o. Ugljevik 23.5.2013. 58.350,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga tekućeg održavanja termoizolacije na postrojenjima i objektima TE Otvoreni PROFI-MONT d.o.o. Ugljevik 4.7.2014. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na termoizolaterskim poslovima u tekućem održavanju Otvoreni PROFI-MONT d.o.o. Ugljevik 10.8.2015. 69.750,00 SG 74/15