Inter tools impuls d.o.o. Zemun, Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Ručni alat - RJ Rudnik Otvoreni Inter tools impuls d.o.o. Zemun, Beograd Srbija 3.5.2012. 57.732,19 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka raznog alata Otvoreni Inter tools impuls d.o.o. Zemun, Beograd Srbija 21.2.2013. 133.274,17 Službeni glasnik BiH 26/13