Blagoleks d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 652,80 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 1.240,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 733,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 729,60 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 244,20 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 3.393,90 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 1.467,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 647,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1: Lijekovi sa esencijalne liste Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 20.12.2010. 16.920,67 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 2: Lijekovi koji nisu na esencijalnoj listi Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 20.12.2010. 466,40 Službeni glasnik BiH 13/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 22.402,35 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 16.665,60 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 14: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 8.733,90 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 18: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 787,05 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 24: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 27,40 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 29: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 1.455,50 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 44: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 47,40 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 67: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 137,50 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 68: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 285,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 69: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 15.3.2011. 285,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Klinički centar Banja Luka Lot 45: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 948,60 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 46: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 948,60 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 47: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 948,60 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 49: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 1.517,76 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Reagensi i potrošni materijal za ELISA dijagnostiku za BEP 2000 Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 372.845,41 Službeni glasnik BiH 34/11